type == 'menulink') { $menu = &JSite::getMenu(); if ($newItem = $menu->getItem($item->query['Itemid'])) { $tmp = clone($newItem); $tmp->name = ''.$item->name.''; $tmp->mid = $item->id; $tmp->parent = $item->parent; } else { return false; } } else { $tmp = clone($item); $tmp->name = ''.$item->name.''; } $iParams = new JParameter($tmp->params); if ($params->get('menu_images') && $iParams->get('menu_image') && $iParams->get('menu_image') != -1) { $imgalign = $params->get('menu_images_align', 0) == 1 ? 'right' : 'left'; $image = ''.$item->alias.''; if($tmp->ionly){ $tmp->name = null; } } else { $image = null; } switch ($tmp->type) { case 'separator' : return ''.$image.$tmp->name.''; break; case 'url' : if ((strpos($tmp->link, 'index.php?') === 0) && (strpos($tmp->link, 'Itemid=') === false)) { $tmp->url = $tmp->link.'&Itemid='.$tmp->id; } else { $tmp->url = $tmp->link; } break; default : $router = JSite::getRouter(); $tmp->url = $router->getMode() == JROUTER_MODE_SEF ? 'index.php?Itemid='.$tmp->id : $tmp->link.'&Itemid='.$tmp->id; break; } // Print a link if it exists if ($tmp->url != null) { // Handle SSL links $iSecure = $iParams->def('secure', 0); if ($tmp->home == 1) { $tmp->url = JURI::base(); } elseif (strcasecmp(substr($tmp->url, 0, 4), 'http') && (strpos($tmp->link, 'index.php?') !== false)) { $tmp->url = JRoute::_($tmp->url, true, $iSecure); } else { $tmp->url = str_replace('&', '&', $tmp->url); } switch ($tmp->browserNav) { default: case 0: // _top $data = ''.$image.$tmp->name.''; break; case 1: // _blank $data = ''.$image.$tmp->name.''; break; case 2: // window.open $attribs = 'toolbar=no,location=no,status=no,menubar=no,scrollbars=yes,resizable=yes,_blank'; // hrm...this is a bit dickey $link = str_replace('index.php', 'index2.php', $tmp->url); $data = ''.$image.$tmp->name.''; break; } } else { $data = ''.$image.$tmp->name.''; } return $data; } ?>getItems('menutype', $params->get('menutype')); $menuSub = array(); $output= '
'."\n\r"; for($i=0;$iparent == 0 && (int)$rows[$i]->published == 1) { $sub = ''; for($j=0;$jparent == (int)$rows[$i]->id && (int)$rows[$j]->published == 1) { $sub .= '
 • '; $sub .= getItemData($params,$rows[$j]); $sub .= '
 • '; } } //add the submenu if one isnt there create a dummy one for jquery if($sub != '') { $output .= '

  '; $output .= getItemData($params,$rows[$i]); $output .= '

  '; $output .= '
   '; $output .= $sub; $output .= '
  '; }else{ $output .= '

  '; $output .= getItemData($params,$rows[$i]); $output .= '

  '; $output .= '
   '; $output .= '
  '; } } } $output .= '
  '; echo $output; ?>

  Πρόγραμμα Ασφάλισης Βραχυπρόθεσμων Πιστώσεων

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

   

  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ: ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΤΥΧΗ ΤΗΣ

  Στο σημερινό σύνθετο και πολύπλοκο επιχειρηματικό φάσμα κανένας δεν μπορεί να περιορίσει πλήρως τους κινδύνους που ενδεχομένως κρύβονται στο πλαίσιο της καθημερινής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το προϊόν της ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ στοχεύει ακριβώς σε αυτό το σκοπό, προσπαθώντας να εντοπίσει τους κινδύνους αυτούς ώστε να βοηθήσει τον σύγχρονο επιχειρηματία στη λήψη των σωστών αποφάσεων και στην ενεργοποίηση των κατάλληλων κινήσεων που θα αποτρέψουν ένα δυσάρεστο γεγονός με άμεση επίδραση στην οικονομική κατάσταση της επιχείρησης του.

  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

  Είναι η ασφαλιστική κάλυψη των τιμολογημένων απαιτήσεων των Ασφαλισμένων εταιριών, που εγείρονται από τις επί πιστώσει πωλήσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών στους πελάτες / οφειλέτες τους και που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας τους. Ο κίνδυνος που καλύπτεται είναι η μη πληρωμή των τιμολογίων / απαιτήσεων αυτών λόγω αφερεγγυότητας των οφειλετών τους.

  ΠΟΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ;

  Όλες οι Ελληνικές (Ελληνικό ΑΦΜ) εταιρίες που πραγματοποιούν

  πιστωτικό τζίρο (εγχώριο ή και εξαγωγικό) πάνω από 500.000 ευρώ και

  τον πραγματοποιούν με περίοδο πίστωσης το πολύ 6 με 7 μήνες.

  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

  Η ασφαλιστική κάλυψη ενεργοποιείται με την λήψη του εγγράφου πιστωτικού ορίου στο οποίο καθορίζεται ένα ποσό κάλυψης / plafond για κάθε ένα πελάτη του Ασφαλισμένου για τον οποίο έχει προηγηθεί αντίστοιχη αίτηση. Το plafond αυτό δίδεται από τον Ασφαλιστή μετά από σχετική έρευνα που διενεργείται αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα και την εν γένει οικονομική κατάσταση του πελάτη του ασφαλισμένου μας.

  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΕΓΟΝΟΣ & ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

  Ο ασφαλισμένος αποζημιώνεται άμεσα όταν ο πελάτης του καταστεί αφερέγγυος. Η έννοια της αφερεγγυότητας στην Ασφάλιση Πιστώσεων είναι η εξής:

  Αποδεδειγμένη αδυναμία πληρωμής (πτώχευση, μη ικανοποιητική αναγκαστική εκτέλεση κτλ) ή

  Η έλευση 6 μηνών από την αρχικά συμφωνηθείσα ημερομηνία πληρωμής της απαίτησης (Καθυστέρηση Πληρωμής)

  Η ασφαλισμένη απαίτηση για κάθε ένα οφειλέτη, θα είναι μικρότερη ή ίση του αντίστοιχου πιστωτικού ορίου.

  Η αποζημίωση είναι συνήθως το 80% της ασφαλισμένης απαίτησης κατά την χρονική στιγμή της ζημιάς (70-80% για τους μη κατονομαζόμενους οφειλέτες).

  Η αποζημιωτέα απαίτηση θα είναι, η ασφαλισμένη απαίτηση κατά την χρονική στιγμή της ζημιάς, μείον όλων των ειδών τις επανεισπράξεις από τον οφειλέτη μέχρι την χρονική στιγμή της ζημιάς (επανεισπράξεις σε μετρητά, από επανάκτηση και επαναπώληση αγαθών, χρήση εγγυητικών επιστολών ή και άλλων εξασφαλίσεων κτλ)

  Η μέγιστη αποζημίωση για όλους τους πιθανούς αφερέγγυους οφειλέτες του Ασφαλισμένου, που θα καταβληθεί για ένα ασφαλιστικό έτος, θα είναι το πολύ ένα πολλαπλάσιο των καθαρών ασφάλιστρων της αντίστοιχης περιόδου (συνήθως το 25πλάσιο).

  ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΟΡΙΑ/ ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ;

  Ο Ασφαλισμένος αιτείται πιστωτικών ορίων για όλους τους πελάτες του, τρέχοντες ή μελλοντικούς, τα οποία θα πρέπει πάντα να αντιστοιχούν στην μέγιστη πίστωση που υπάρχει ή θα εγερθεί με τον εκάστοτε οφειλέτη.

  Τα πιστωτικά όρια καθορίζονται από τον Ασφαλιστή ,γνωστοποιούνται γραπτά στον Ασφαλισμένο και ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύμβασης.

  Σε περίπτωση που ο Ασφαλιστής μειώσει ή ακυρώσει ένα πιστωτικό όριο, αυτό θα ισχύσει από την στιγμή της αντίστοιχης γραπτής ειδοποίησης. Απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν πριν από την εν λόγω αλλαγή είναι καλυμμένες με βάση το προηγούμενο πιστωτικό όριο.

  Μπορεί να συμφωνηθεί και η λεγόμενη ¨μη κατονομαζόμενη κάλυψη¨, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται εξαρχής ένα συγκεκριμένο πιστωτικό όριο μέχρι του οποίου όλοι οι οφειλέτες είναι ασφαλισμένοι (το ύψος του πιστωτικού ορίου συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 10.000-15.000 ευρώ ).

  Το πιστωτικό όριο ισοδυναμεί με την μέγιστη αποζημίωση για τον αντίστοιχο οφειλέτη.

  ΠΟΙΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ / ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ;

  Από την κάλυψη, εξαιρούνται οι οφειλέτες που:

  · Είναι φυσικά πρόσωπα

  · Είναι εταιρίες δημοσίου

  · Είναι εταιρίες οι οποίες άμεσα ή έμμεσα υπόκεινται στον έλεγχο του Ασφαλισμένου.

  ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ, ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ / ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ:

  · Παράγονται από ανωτέρα βία, πόλεμο, επαναστάσεις κτλ

  · Είναι αμφισβητήσιμες ή μη αναγνωρισμένες (επίμαχες)

  · Είναι προϊόν νομισματικών διακυμάνσεων ή υπερημερίας

  ΚΟΣΤΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

  Μηνιαία καταβολή ασφαλίστρων, τα οποία υπολογίζονται από τον μηνιαίο κύκλο εργασιών των ασφαλισμένων οφειλετών του Ασφαλισμένου (εκείνων δηλαδή που έχουν ένα πιστωτικό όριο) ή από τα μηνιαία ασφαλισμένα ανοιχτά υπόλοιπα.

  Καθορίζεται επίσης ένα ελάχιστο ετήσιο ασφάλιστρο. Στο τέλος της περιόδου γίνεται εκκαθάριση.

  Έξοδα πιστοληπτικής παρακολούθησης των οφειλετών του.

  ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ;

  Άμεση ενημέρωση του ασφαλιστή σε οποιαδήποτε μορφή επιδείνωσης της πιστοληπτικής συμπεριφοράς οποιουδήποτε οφειλέτη του.

  Οφείλει να συμπεριφέρεται ως συνετός έμπορος, δηλαδή να κάνει οτιδήποτε για να αποφύγει μια ζημιά, ή να την περιορίσει (π.χ. να σταματήσει τις πωλήσεις εάν ο οφειλέτης του χειροτερεύει, να στραφεί εναντίον του προκείμενου να μειώσει την επικείμενη ζημιά, κτλ)

  Τακτή πληρωμή των ασφαλίστρων

  Απόλυτη συνεργασία με την EMPEDOS® και τον ασφαλιστή πιστώσεων, ειδικά σε περιπτώσεις επικείμενης ζημιάς.

  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ – ΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

  Η Ασφάλιση Πιστώσεων αποτελεί ένα δυναμικό επιχειρηματικό εργαλείο με ευρύ περιεχόμενο αφού πέρα από την άμεση αποζημίωση του Ασφαλισμένου σε περίπτωση επέλευσης του ασφαλιστικού γεγονότος, το συμβόλαιο

  Λειτουργεί ως μέσο χρηματοδότησης του Ασφαλισμένου δοθέντος ότι, ο τελευταίος μπορεί να εκχωρήσει τα δικαιώματα αποζημίωσης του συμβολαίου σε τρίτους (τράπεζες, οίκους factoring κτλ)

  Εξασφαλίζει την εκ του ασφαλούς αύξηση των πωλήσεων και εξάπλωσης του Ασφαλισμένου σε νέες αγορές ιδιαίτερα στο εξωτερικό.

  Παρέχει νομική υποστήριξη στον Ασφαλισμένο σε παγκόσμια κλίμακα κατά την επιδίωξη της είσπραξης της απαίτησης του κατά οποιουδήποτε αφερέγγυου πελάτη του ακόμα και μη ασφαλισμένου. Αυτό γίνεται και πριν αλλά και μετά από την καταβολή της αποζημίωσης.

  Παρέχει περιοδική και συνεχής παρακολούθηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ασφαλισμένων οφειλετών του Ασφαλισμένου.

  Δίδει έγγραφη και εμπεριστατωμένη ειδοποίηση του Ασφαλισμένου, εάν ανιχνευτεί επιδείνωση της πιστοληπτικής ικανότητας κάποιου οφειλέτη του.

   

  PDF ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
     ΣΕ PDF

   

  PARTNERS OF

  OUR CLIENTS


  Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
  A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr