PRIVACY POLICY

Ασφαλεια και προστασία καταναλωτή

Η ιστοσελίδα empedos.gr λειτουργεί σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει την εμπορία ασφαλιστικών υπηρεσιών εξ' αποστάσεως, δηλαδή την κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας, Οικονομικών και Δικαιοσύνης Ζ1-629/10.5.2005 που δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 720/Β'/30.5.2005 με την οποία επήλθε προσαρμογή του Νόμου 2251/1994 για την "Προστασία των Καταναλωτών" (Φ.Ε.Κ. 191/Α'/16.11.1994) προς τις διατάξεις της οδηγίας 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 "σχετικά με την εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών προς τους καταναλωτές και την τροποποίηση των οδηγιών 90/619/ΕΟΚ του Συμβουλίου, 97/7/ΕΚ και 98/27/ΕΚ" (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αριθ. L271 της 09/10/2002, σ.0016-0024) και στην οποία ορίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση εμπορίας από απόσταση χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προκειμένου να καταστεί έγκυρη η σύμβαση.

EMPEDOS INSURANCE & REINSURANCE BROKERS

ΑΧΑΡΝΩΝ 26 - ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 104 39

ΑΦΜ: 075081404 - ΔΟΥ: ΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ. 210 8252929

Αρ. Γενικού Μητρώου Επαγγελματικού Επιμελητηρίου: 180821

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16 Νοεμβρίου 1994)

Η EMPEDOS INSURANCE & REINSURANCE BROKERS δεσμεύεται ως προς την προστασία της εμπιστευτικοτητας των πληροφοριών που παρέχετε. Αυτή η σελίδα εξηγεί πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που μας δίνετε και τι κάνουμε για να εξασφαλίσουμε ότι θα παραμένει ασφαλής και δεν θα χρησιμοποιηθεί κατ' άσχημο τρόπο και απο κανενα τριτο.

Πώς χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η ''EMPEDOS INSURANCE & REINSURANCE BROKERS'' είναι τα ακόλουθα :

Ασφάλιση μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου

Οι πληροφορίες που απαιτεί η EMPEDOS INSURANCE & REINSURANCE BROKERS είναι το ελάχιστο των πληροφοριών για να παραδώσει μια ασφαλιστική αίτηση και να σας παρέχει έπειτα την πραγματική ασφάλιση.

Λόγω αυτού, είναι σημαντικό να γεμίζετε όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες σωστά.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας καθώς και το κινητό σας τηλέφωνο. Για τη χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου της EMPEDOS INSURANCE & REINSURANCE BROKERS από τον επισκέπτη / χρήστη ζητούνται τα εξής στοιχεία :

Ονοματεπώνυμο/ Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση φυσικού προσώπου /Έδρα επιχείρησης - ΤΚ - Τηλέφωνο - E-mail - fax - ΑΦΜ - ΔΟΥ - Πόλη - Χώρα - Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας-στοιχεία αυτοκινήτου-κινητό τηλέφωνο. Τα ανωτέρω στοιχεία απαιτούνται και για την έκδοση των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και διατηρούνται στο αρχείο της EMPEDOS INSURANCE & REINSURANCE BROKERS .

Η EMPEDOS INSURANCE & REINSURANCE BROKERS μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία που αναφέρονται στο είδος των συμβολαίων και υπηρεσιών μέσω του ηλεκτρονικού εμπορίου προκειμένου να καταγράφει τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του συναλλασσόμενου και να προβαίνει σε νέες προσφορές, εκτός αν ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών αυτών ζητήσει να μη γίνονται τέτοιου είδους προσφορές.

Τα στοιχεία που αφορούν τα αγοραστικά ενδιαφέροντα του επισκέπτη / χρήστη ουδέποτε δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους.Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας μόνο σχετικά με την περιοχή Ιστού. Η EMPEDOS INSURANCE & REINSURANCE BROKERS δεσμεύεται ότι ποτέ δεν θα πωλήσει τις πληροφορίες σας για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς σε οποιοδήποτε τρίτο.

Δεν θα αποκαλύψουμε οποιεσδήποτε προσωπικά ευαίσθητες πληροφορίες χωρίς τη δική σας άδεια, εκτός αν νόμιμα έχουμε το δικαίωμα για να το κάνουμε (παραδείγματος χάριν, αν είναι απαραίτητο για να κάνουμε έτσι με απόφαση δικαστηρίου). Ζητάμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας δεδομένου ότι αυτή είναι η διεύθυνση πού θα έρθουμε σε επαφή με σας με τις υπενθυμίσεις ή τις πληροφορίες ανανέωσης που αφορούν την ασφάλιση σας.

Μπορούμε περιστασιακά να στείλουμε μήνυμα με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για ειδικές προσφορές ή νέες ασφαλιστικές συμβάσεις.

Εάν δεν θέλετε να λαμβάνατε αυτό το υλικό έχετε την ευκαιρία να μην μας τη δώσετε, όταν ζητάμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Ανώνυμες στατιστικές περιοχών

Μαζί με τις περισσότερες σημαντικές περιοχές μπορούμε αυτόματα να συλλέξουμε τις μη-προσωπικές πληροφορίες. Δεν θα προσδιοριστείτε από αυτές τις πληροφορίες οι οποίες χρησιμοποιούνται μόνο για να μας βοηθήσουν στην παροχή μιας αποτελεσματικής υπηρεσίας σε αυτήν την περιοχή Ιστού. Μπορούμε να καταχωρήσουμε κάποιες πληροφορίες (που είναι γνωστές συνήθως ως "cookies") για τον υπολογιστή σας όταν κοιτάζετε στην περιοχή μας. Αυτές οι πληροφορίες διευκολύνουν τη χρήση της περιοχής Ιστού μας και εξασφαλίζουν ότι δεν χρειάζεται να καταγράψετε εκ νέου όλες τις λεπτομέρειές σας κάθε φορά που μας επισκέπτεστε. Μπορείτε να σβήσετε ή να εμποδίσετε αυτές τις πληροφορίες από τον υπολογιστή σας εάν επιθυμείτε χωρίς ενάντια να επηρεάσετε τη λειτουργία, ή τις διαθέσιμες δυνατότητες σε αυτήν την περιοχή. (Η οθόνη ή το εγχειρίδιο οδηγιών σας πρέπει να σας πει πώς να σβήσει τα" cookies ").

Τρίτοι

Συστήνουμε να ελέγχετε τις πολιτικές προσωπικών στοιχειων άλλων περιοχών διαδικτύου προσεκτικά. Εάν έχετε προέλθει στην περιοχή Ιστού μας από μια περιοχή Ιστού τρίτων, δεν είμαστε αρμόδιοι για τις πολιτικές προσωπικών στοιχειων και τις πρακτικές εκείνης της περιοχής Ιστού τρίτων. Μπορούμε κατά διαστήματα να παρέχουμε στους τρίτους τις πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό χρηστών που συνδέονται με την περιοχή Ιστού μας. Αυτό είναι καθαρά για διοικητική μέριμνα.

Διαχείριση ασφάλειας

Η TopHost είναι αρμόδια για την ασφάλεια της περιοχής Ιστού empedos.gr και των συνδεμένων πληροφοριών. Ως τμήμα αυτών των ευθυνών η εταιρία αναθεωρεί τακτικά και ενημερώνει την ασφάλεια της περιοχής Ιστού καθως και το ενισχυτικό υλικό, για να εξασφαλίσουν οτι όλες οι συναλλαγές και οι πληροφορίες είναι όσο το δυνατόν ασφαλέστερες. Οι εσωτερικές διαδικασίες αναθεωρούνται τακτικά.Ιδιαίτερα το τμήμα των συναλλαγών πιστωτικών καρτών γίνεται εξ ολόκληρου από την EUROBANK στο δικό της SSL128 bit ασφαλές περιβάλλον(proxy server).

Νόμοι προστασίας καταναλωτή

Η empedos.gr επιθυμεί απολυτα να συμμορφωθεί με τους νόμους προστασίας καταναλωτή. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη των υπηρεσιών του Δικτύου υπόκειται στους όρους του παρόντος τμήματος καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π.Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ). Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος - αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου - πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Σε κάθε περίπτωση η ''empedos.gr'' διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών / χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης / χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ''empedos.gr''.

Δήλωση Υπαναχώρησης (Υπόδειγμα)

Χρήση e - mail

Για την παραχώρηση στον επισκέπτη / χρήστη ηλεκτρονικής διεύθυνσης για την πρόσβαση σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία Επιχείρησης - Διεύθυνση / Έδρα - ΤΚ - Τηλέφωνο - Πόλη - Χώρα. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Η empedos.gr δεν ελέγχει το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που αποστέλλονται από τους επισκέπτες / χρήστες μέσω της παρεχόμενης από το Δίκτυο ηλεκτρονικής διεύθυνσης. Το Δίκτυο διατηρεί αρχείο με τις ανωτέρω ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μπορεί να αποστέλλει μηνύματα ενημερωτικού χαρακτήρα στους κατόχους των ηλεκτρονικών διευθύνσεων εκτός εάν οι τελευταίοι δεν επιθυμούν κάτι τέτοιο.

Διαφήμιση

Η empedos.gr δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθούν οι διαφημιζόμενοι σε αυτό κατά τις συναλλαγές τους με τους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών αυτών.

Στοιχεία Πιστωτικής Κάρτας

Τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας δεν αρχειοθετούνται και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο σκοπό.

Cookies

Το Δίκτυο μπορεί να χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του επισκέπτη / χρήστη ορισμένων υπηρεσιών και σελίδων της empedos.gr. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη / χρήστη όσον αφορά τη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών του Δικτύου, για στατιστικούς λόγους προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές στις οποίες οι υπηρεσίες του Δικτύου είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς ή για λόγους marketing.Ο επισκέπτης / χρήστης του Δικτύου μπορεί να ρυθμίσει τον διακομιστή του κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Δικτύου είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων του Δικτύου δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Links to other sites ("Δεσμοί")

Η empedos.gr περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από την ίδια αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η asfalistra.gr για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

Γενικοί όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Η empedos.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Η empedos.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, και οικονομικούς .Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.Επισκέπτες / χρήστες της empedos.gr που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους η empedos.gr διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες. Η EMPEDOS INSURANCE & REINSURANCE BROKERS και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του. Η empedos.gr είναι πάντα πρόθυμη να επιλύσει τις καταγγελίες σχετικά με τους νόμους καταναλωτικής προστασίας.

 

 

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr