Διαδικασίες

 

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMPEDOS EASY PAY

 

Επιλέξτε τον κάτωθι σύνδεσμο και πληρώστε το ασφαλιστήριο συμβόλαιο σας.

 

https://www.easypay.gr/ebedos.pay

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr