ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οι περισσότεροι από εμάς δεν χρησιμοποιούμε καθημερινά ασφαλιστικούς όρους, συνεπώς μπορεί να μας φαίνονται κάπως δυσνόητοι.

Για το λόγο αυτό, ακολουθεί μία σύντομη αλλά επεξηγηματική αναφορά σε βασικούς ασφαλιστικούς όρους για τη διευκόλυνσή σας.

Επιλέξτε κατηγορία από το μενού.

 

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr