ΠΟΥ ΣΤΟΧΕΥΟΥΜΕ

 

Στόχος μας είναι, αφενός η αναγνώριση μας, ως τον καλύτερο τοπικό εγώριο παροχέα υπηρεσιών

ασφαλιστικής και αντασφαλιτικής διαμεσολάβησης, αφετέρου η εισαγωγή τεχνογνωσίας

της παγκόσμιας ασφαλιστικής βιομηχανίας στη χώρα μας.

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr