Διαδικασίες

 

ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

 

Επιλέξτε ΕΔΩ και συμπληρώστε το γενικό αίτημα σας. Στη συνέχεια

μπορείτε να το στείλετε στο e - mall: production@empedos.gr ή στο

fax: 0030 210 8254714

ή

Ειδικότερα συμπληρώστε το αντίστοιχο ερωτηματολόγιο ανάλογα τον

κλαδο ενδιαφέροντος σας:

 • Για τον κλάδο Πιστώσεων ( Καθολική Ασφάλιση ) πατήστε ΕΔΩ
 • Για τον κλάδο Πιστώσεων ( Μεμονομένου Αγοραστή ) πατήστε ΕΔΩ
 • Για τον κλάδο Πιστώσεων ( Βραχυπρόθεσμη Ασφάλιση ) πατήστε ΕΔΩ
 • Για τον κλάδο Πιστώσεων ( Ασφάλιση στον Προμηθευτή ) πατήστε ΕΔΩ
 • Για τον κλαδο Πυρός πατήστε ΕΔΩ
 • Για τον κλάδο Μεταφορών πατήστε ΕΔΩ
 • Για τον κλάδο Αστικής Ευθύνης Προϊόντος πατήστε ΕΔΩ
 • Για τον κλάδο Αστικής Ευθύνης Ιατρών πατήστε ΕΔΩ
 • Για τον κλάδο Αστικής Ευθύνης Λογιστών πατήστε ΕΔΩ
 • Για τον κλάδο Νοσηλείας πατήστε ΕΔΩ
 • Για τον κλάδο Αυτοκινήτου πατήστε ΕΔΩ
 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr