Διαδικασίες

 

ΠΡΟΤΙΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

 

Επιλέξτε ΕΔΩ και συμπληρώστε γενικό το αίτημα σας. Στη συνέχεια

μπορείτε να το στείλετε στο e - mall: production@empedos.gr ή στο

fax: 0030 210 8254714

ή

Επιλέξτε* το ερωτηματολόγιο που αντιστοιχεί στο προϊόν που επιθυμείτε:

  • Για την ασφάλιση Φωτοβολταϊκού συστήματος πρίν και κατά την διάρκεια εγκατάστασης πατήστε ΕΔΩ
  • Για την ασφάλιση Φωτοβολταϊκού συστήματος μετά την εγκατάσταση πατήστε ΕΔΩ
  • Για την ασφάλιση Αυτοκινήτου πατήστε ΕΔΩ
  • Για την ασφάλιση Οδικής Βοήθειας πατήστε ΕΔΩ
  • Για την ασφάλιση Κατοικίας πατήστε ΕΔΩ
  • Για την ασφάλιση Επιχείρησης πατήστε ΕΔΩ
  • Για την Ταξιδιωτική ασφάλιση πατήστε ΕΔΩ

Καλέστε στο 800 100 empedos ατελώς, και ζητήστε αν το επιθυμείτε

διευκρινήσεις στη συμπλήρωση.

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr