ΟΙ ΣΥΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΜΑΣ

 

Αδεια Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Συμμόρφωση ως προς τους όρους και το εύρος της πληροφόρησης του ασφαλιζόμενου ή του υποψήφιου πελάτη, Π.Δ. 190 - ΦΕΚ 196/2006, σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης BIPAR και Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ασφαλίσεων (ΕΕΑ) 02 Συμμόρφωση στις υποχρεώσεις μας περί Επαγγελματικής Ευθύνης μας, Π.Δ. 190 - ΦΕΚ 196/2006 03 Συμμόρφωση στην Υπουργική Απόφαση Κ 38010 για Πιστοποίηση των υπαλλήλων 04 Οι ασφαλιστικές λύσεις που σας προτείνουμε σας επιτρέπουν να κοιτάζετε

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr