ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΥΘΥΝΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ / ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

 

Με το πρόγραμμα Αρχιτεκτόνων/Μηχανικών καλύπτεστε για την Επαγγελματική σας Αστική Ευθύνη έναντι Τρίτων για σωματικές βλάβες / θάνατο ή / και υλικές ζημιές που οφείλονται σε αμέλεια ή παραλείψεις δικές σας ή των προσώπων που έχετε στην υπηρεσία σας και σχετίζονται αποκλειστικά και μόνο με την άσκηση του επαγγέλματός σας ως Αρχιτέκτονας / Μηχανικός, είτε στα πλαίσια του συνόλου της επαγγελματικής σας δραστηριότητας, είτε στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης εργασίας που έχετε αναλάβει.
H εργασία αυτή μπορεί να αφορά μελέτη ή/και επίβλεψη τεχνικού έργου.

PDF ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
   ΣΕ PDF

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr