ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΥΘΥΝΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών

 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

Σύμφωνα με πρόσφατη οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής πρέπει να κατέχει επαρκείς γνώσεις και ικανότητες για να ασκήσει το επάγγελμα του ενώ παράλληλα οφείλει να διαθέτει ασφάλιση επαγγελματικής αστικής ευθύνης για ενδεχόμενα λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση της δραστηριότητάς του από την πώληση ασφαλιστικών προϊόντων.

Η εφαρμογή  της σχετικής οδηγίας παρέχει μεγαλύτερη προστασία στον καταναλωτή και παράλληλα δημιουργεί ένα πλαίσιο κανόνων ώστε οι εταιρίες αλλά και τα άτομα που διαμεσολαβούν μεταξύ αυτών και των καταναλωτών, να παρέχουν εγγυήσεις και να αναλαμβάνουν την επαγγελματική ευθύνη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που προσφέρουν στους ασφαλισμένους.

PDF ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
   ΣΕ PDF

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr