ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΥΘΥΝΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


Προσωπικό Ατύχημα

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

 

Η καθημερινή μας ζωή εμπεριέχει κινδύνους που δε μπορούμε να αποκλείσουμε. Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα για ολοκληρωμένη ατομική ή ομαδική ασφάλιση έναντι ατυχημάτων.

Με το πρόγραμμα αυτό καλύπτεστε για κάθε ατύχημα που οφείλεται σε εξωτερικές, βίαιες, αιφνίδιες, τυχαίες και απόλυτα ανεξάρτητες από τη θέληση ή διανοητική σας κατάσταση αιτίες, που μπορεί να προκαλέσουν αντικειμενικά διαπιστωμένη βλάβη ή ακόμη και Απώλεια Ζωής.

Οι καλύψεις που παρέχονται είναι:

  • Απώλεια Ζωής και Μόνιμη Ολικής Ανικανότητα
  • Ιατροφαρμακευτικά έξοδα
  • Πρόσκαιρη ανικανότητα
  • Νοσοκομειακό επίδομα
  • Νοσοκομειακή περίθαλψη

PDF ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
   ΣΕ PDF

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr