ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΥΘΥΝΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

Η κυκλοφορία στην αγορά μολυσμένων ή ελαττωματικών προϊόντων που θα μπορούσαν να ενέχουν κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών, αποτελεί μία πραγματική απειλή για όλες τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται στην αλυσίδα από την παραγωγή ως την κατανάλωση των προϊόντων. Κυρίως όσον αφορά στη φήμη του εμπορικού σήματος και στον επακόλουθο κίνδυνο ακύρωσης συμβάσεων πώλησης και μείωσης μεριδίου αγοράς μιας επιχείρησης.

Το Ασφαλιστήριο Ανάκλησης Προϊόντων μπορεί να προστατεύσει τις επιχειρήσεις δίνοντας την ευχέρεια να προχωρήσουν σε ανάκληση των προϊόντων ακόμα και πριν γνωστοποιηθεί ευρέως η ακαταλληλότητά τους, γνωρίζοντας ότι όλα τα έξοδα θα καλυφθούν από το ασφαλιστήριο

Πλεονεκτήματα του ασφαλιστικού προγράμματος Ως αναπόσπαστο μέρος του ασφαλιστικού προγράμματος, παρέχεται στους ασφαλισμένους άμεση και σε 24ωρη βάση πρόσβαση σε εξειδικευμένους και παγκόσμιου κύρους συμβούλους διαχείρισης κρίσεων, οι οποίοι είναι σε θέση να συμβάλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση της κρίσης

 • Δυνατότητα παροχής ιδιαίτερα υψηλών ποσών ασφαλιστικής κάλυψης, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης

 • Δυνατότητα κάλυψης της δραστηριότητας της επιχείρησης οπουδήποτε στο εξωτερικό

Απευθύνεται σε:

Σε όλες τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, διανομή και διάθεση προϊόντων, με έμφαση στις ακόλουθες κατηγορίες:

Ασφάλιση Μολυσμένων Προϊόντων (Contaminated Products Insurance):

 • Τροφίμων

 • Ποτών

 • Καλλυντικών

 • Καπνού

Ασφάλιση Ανάκλησης Προϊόντων (First Party Recall Insurance):

 • Παιχνίδια και παντός είδους προϊόντα που απευθύνονται σε παιδιά

 • Είδη αθλητικού εξοπλισμού.

 • Εργαλεία χειρός

 • Οικιακές συσκευές και εξοπλισμός (ηλεκτρικός και μη)

 • Συστήματα ψύξης-θέρμανσης

 • Ρουχισμός

 • Επίπλωση

Καλύπτει:

α)  Έξοδα ανάκλησης των προϊόντων:

 • Ανακοινώσεις σε ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο για το ξεκίνημα της ανάκλησης

 • Απόσυρση και μεταφορά των ανακληθέντων προϊόντων

 • Υπερωρίες του υπάρχοντος προσωπικού ή μίσθωση επιπρόσθετου προσωπικού

 • Ενοικίαση αποθηκευτικών χώρων για την προσωρινή αποθήκευση των ανακληθέντων προϊόντων

 • Καταστροφή / υγειονομική ταφή των ανακληθέντων προϊόντων

 • Έξοδα επιθεώρησης, περιλαμβανομένων των χημικών αναλύσεων, για την εξακρίβωση της αιτίας της μόλυνσης / αλλοίωσης του προϊόντος

 • Επαναδιανομή νέων προϊόντων σε αντικατάσταση των ανακληθέντων

 • Έξοδα ακύρωσης προγραμματισμένων διαφημίσεων

 • Έξοδα Συμβούλων: δυνατότητα μέσω 24ωρης τηλεφωνικής γραμμής για χρησιμοποίηση των υπηρεσιών ανεξάρτητων γραφείων συμβούλων για θέματα ανάκλησης προϊόντων, ασφαλείας και δημοσίων σχέσεων. Τα έξοδα αυτά καλύπτονται χωρίς απαλλαγή και πέραν του ασφαλιστικού ποσού

β)  Επεκτάσεις κάλυψης:

 • Απώλεια Κερδών από την μείωση του κύκλου εργασιών

 • Αντικατάσταση των ανακληθέντων προϊόντων με νέα ή επαναφορά τους σε ασφαλή για τους καταναλωτές κατάσταση

 • Έξοδα αποκατάστασης του επιπέδου πωλήσεων ή μεριδίου αγοράς (π.χ. διαφημιστικές ή προωθητικές ενέργειες)

 • Έξοδα αντιμετώπισης εκβιασμού αλλοίωσης των προϊόντων (π.χ. λύτρα)


 

 

PDF ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
   ΣΕ PDF

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr