ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΥΘΥΝΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


Ασφάλιση Απαγωγής & Λύτρων

 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΠΑΓΩΓΗΣ & ΛΥΤΡΩΝ

 

Γεγονότα όπως οι απαγωγές, η απαίτηση λύτρων και οι εκβιασμοί ήταν μέχρι πρόσφατα σχετικά άγνωστα φαινόμενα για τον ελληνικό χώρο. Δυστυχώς, με τη συνεχιζόμενη αύξηση της εγκληματικότητας, ενέργειες όπως αυτές κάνουν την εμφάνισή τους ολοένα και συχνότερα στην Ελλάδα.
Βέβαια, και η δυναμική επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων σε χώρες με αυξημένη συχνότητα τέτοιων συμβάντων, καθώς και η διάδοση των ταξιδιών τουριστικού χαρακτήρα σε όλο τον κόσμο, εγκυμονεί πολλαπλούς σχετικούς κινδύνους.

Οι κίνδυνοι αυτοί αφορούν τόσο στην ασφάλεια των επιχειρηματιών και των προσώπων της οικογένειάς τους, όσο και στις επιχειρήσεις αναφορικά με τους εργαζομένους τους αλλά και τα περιουσιακά στοιχεία τους.

Το πρόγραμμα ασφάλισης "Απαγωγής, Λύτρων & Εκβιασμού" είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα για την ελληνική ασφαλιστική αγορά που προστατεύει ιδιώτες και επιχειρήσεις από τα γεγονότα αυτά.

Καλύπτει:

Α) ΚΑΡΤΕΣ: Ο ασφαλιζόμενος θα αποζημιώνεται μέχρι των καθοριζομένων ορίων για οικονομική ζημία που τυχόν υποστεί, σε περίπτωση παράνομης χρήσης από τρίτο, της κάρτας που χάθηκε ή κλάπηκε, κατά τη διάρκεια της ασφάλισης του, εφόσον η παράνομη χρήση θα λάβει χώρα μετά την κλοπή ή την απώλεια της κάρτας και μέχρι την απενεργοποίησή της.

Β) ΕΓΓΡΑΦΑ: Ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης, κ.λ.π.
Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των εγγράφων του, υπό τη ρητή προϋπόθεση της ταυτόχρονης απώλειας ή κλοπής της κάρτας του, κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης, ο ασφαλιζόμενος θα αποζημιώνεται για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για την αντικατάσταση των εγγράφων του.

Γ) ΚΛΕΙΔΙΑ: Σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής των κλειδιών του (συμπεριλαμβανομένων των κλειδιών θυρίδων), υπό τη ρητή προϋπόθεση της ταυτόχρονης απώλειας ή κλοπής της κάρτας του, κατά τη διάρκεια της περιόδου ασφάλισης, ο ασφαλιζόμενος θα αποζημιώνεται για τις δαπάνες στις οποίες υποβλήθηκε για την αντικατάσταση των κλειδιών (συμπεριλαμβανομένων των κλειδαριών).

Δ) ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ:  Σε περίπτωση κλοπής του κινητού του τηλεφώνου, ο ασφαλιζόμενος αποζημιώνεται με το κόστος των επικοινωνιών που έγιναν παράνομα από τρίτον, υπό την προϋπόθεση ότι οι επικοινωνίες έλαβαν χώρα πριν την αίτηση απενεργοποίησης της κάρτας SIM και εντός 48 ωρών από την κλοπή.

Ε) ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΝΑΛΗΦΘΕΝΤΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΒΙΑΣ:  Ο ασφαλιζόμενος θα αποζημιώνεται μέχρι των καθοριζομένων ορίων για απώλειες χρημάτων που θα υποστεί από αφαίρεση με χρήση βίας χρηματικού ποσού που αναλήφθηκε από ΑΤΜ ή τραπεζικό κατάστημα, από λογαριασμό ή λογαριασμούς, κάτω από τις εξής συνθήκες:
1.  Σωματική επίθεση
2.  Ασθένεια οξείας μορφής με συνέπεια την απώλεια των αισθήσεων
3.  Τροχαίο ατύχημα, στο οποίο ο ασφαλισμένος υπέστη σωματικές βλάβες, εφόσον, στις περιπτώσεις αυτές, η κλοπή έχει λάβει χώρα  εντός 12 ωρών από την ανάληψη των μετρητών
4.  Εξαναγκασμό σε ανάληψη με χρήση σωματικής βίας.


 

 

PDF ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
   ΣΕ PDF

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr