ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΕΥΘΥΝΕΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΑΓΑΘΩΝ

ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΕΡΔΩΝ

ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ

ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ

ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ


ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ - ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Λύσεις για Επιχειρήσεις

 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

 

 

H πολυετή γνώση των αναγκών της ελληνικής αγοράς αποτελούν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην ασφάλιση βιομηχανικών και εμπορικών κινδύνων.

Οι καλύψεις που παρέχονται διαμορφώνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του πελάτη και το είδος της επιχείρησης, προσφέροντας έτσι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο που να μπορεί να καλύπτει τον κίνδυνο από απλή Πυρκαγιά μέχρι Κατά Παντός Κινδύνου.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρουμε τους κινδύνους:

 • Πυρκαγιά
 • Αμεση πτώση κεραυνού
 • Καπνός
 • Πυρκαγιά από δάσος
 • Ευρεία έκρηξη
 • Στάσεις, απεργίες, πολιτικές ταραχές, οχλαγωγίες
 • Κακόβουλος Βλάβη
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Ζημία πυρκαγιάς/έκρηξης λόγω Βραχυκυκλώματος μηχανημάτων/Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων
 • Πλημμύρα, καταιγίδα, θύελλα, χιόνι, χαλάζι, παγετός
 • Διάρρηξη ή διαρροή σωληνώσεων ή/και εγκαταστάσεων ύδρευσης, θέρμανσης, κλιματισμού, πυρόσβεσης, υπερχείλιση δεξαμενών
 • Διάρρηξη ή διαρροή σωληνώσεων ή/και εγκαταστάσεων αποχέτευσης
 • Τυχαία διαρροή sprinklers
 • Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων που πέφτουν από αυτά
 • Πρόσκρουση οχημάτων
 • Κλοπή με διάρρηξη και/ή αναρρίχηση και/ή ληστεία, ζημίες στο περιεχόμενο και στο κτίριο
 • Ληστεία (hold up) με απειλή ή/και χρήση βίας των ταμειακών μηχανών
 • Καθίζηση ή κατολίσθηση εδάφους
 • Θραύση κρυστάλλων
 • Απομάκρυνση συντριμμάτων
 • Εξοδα/αμοιβές αρχιτεκτόνων, έξοδα αδειών κλπ σχετικών απαιτήσεων δημοσίων αρχών
 • Νόμιμη Αστική Ευθύνη έναντι Γειτόνων ή/και τρίτων
 • Αυτόματη κάλυψη σχετικά με νεοαποκτηθέντα πάγια περιουσιακά στοιχεία
 • Δαπάνες για την αποφυγή και ελαχιστοποίηση ζημίας
 • Ποιοτική αλλοίωση προϊόντων που βρίσκονται εντός ψυγείων
 • Σεισμός και/ή πυρκαγιά εκ Σεισμού
 • Απώλεια κερδών συνεπεία επελεύσεως καλυπτομένων κινδύνων

PDF ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
   ΣΕ PDF

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr