ΕEmpedos Insurance & Reinsurance Brokers | Εξασφάλιση συζύγου

 

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

 

Προστασία: ΒΛΕΠΕ ΠΙΟ ΠΑΝΩ

Αποταμιευτικές Λύσεις: ΒΛΕΠΕ ΠΙΟ ΠΑΝΩ

Συνταξιοδοτικές Λύσεις: Τώρα απολαμβάνω τους καρπούς των κόπων μου. Κάθε μήνα, με μια ελκυστική επιπλέον σύνταξη. Ένα πρωτοποριακό, πλήρες και ευέλικτο συνταξιοδοτικό και επενδυτικό σχέδιο που ανήκει στην οικογένεια ασφαλιστικών προγραμμάτων που συνδέονται με επενδύσεις (Unit Linked). Δημιουργήστε σήμερα το δικό σας πρόγραμμα καταβολών. Ένα νέο σχέδιο για την κάλυψη των συνταξιοδοτικών σας αναγκών.

 

 

PDF ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
   ΣΕ PDF

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr