ΦΟΡΟΙ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

 

Προστασία: καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η οικογένεια για εσάς. Οι ασφαλιστικές λύσεις που σας προτείνουμε σας επιτρέπουν να κοιτάζετε το μέλλον με σιγουριά. προτείνουμε προϊόντα που προστατεύουν εσάς και την οικογένειά σας από απρόβλεπτες καταστάσεις. Καθημερινά μπορούν να συμβούν γεγονότα που μπορεί να καταστήσουν εσάς τους ίδιους ή τα μέλη της οικογένειά σας υπεύθυνους για οικονομική αποζημίωση τρίτων προσώπων που έχουν ζημιωθεί από εσάς.

PDF ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
   ΣΕ PDF

 

PARTNERS OF

OUR CLIENTS


Copyright© 2016 – 2017. Empedos Insurance & Reinsurance Brokers. All rights reserved®  A.M.: 342957 ΕΕ Αθηνών. ΓΕΜΗ: 128833003000
A: Ασκληπιού 3, 15236 Πεντέλη  T: +30 210 825 2929, +30 210 825 2970  F: +30 210 825 4714 I: 800 100 empedos  E: info@empedos.gr